Ferdynand Wilhelm Hoesick

 

(1835–1900), księgarz i wydawca.
Urodził się 25 listopada w Warszawie. Jego ojciec, stolarz Franciszek Józef, przybył do Warszawy w 1825 r. z Löwen w Westfalii. Matka, Elżbieta Göhrke, pochodziła z Królewca. Ferdynand Wilhelm odbył praktykę w księgarni Leona Glücksberga i Gustawa Sennewalda. Jednocześnie uczył się języków obcych i kształcił w szkole handlowej. W roku 1855 wyjechał do Paryża, później zdobywał doświadczenie księgarskie w Niemczech i Czechach. Powróciwszy do Warszawy, założył własną księgarnię przy ul. Senatorskiej 6 (róg Miodowej), oferującą bogaty asortyment: książki polskie, francuskie, zeszyty nutowe, instrumenty muzyczne, czasopisma polskie i zagraniczne, mapy, globusy. W 1868 r. rozpoczął działalność wydawniczą, specjalizując się w wydawnictwach dla dzieci. Wydawał tytuły książkowe w kilku wersjach, w zależności od objętości portfela klientów, całe serie utworów na fortepian, skrzypce i głos, kompozytorów polskich i zagranicznych, zbiory wprawek muzycznych polskich autorów. Od roku 1890 ta aktywność wydawnicza osłabła, jednak popularność księgarni rosła. Ferdynard Wilhelm był wyznania ewangelicko-augsburskiego. Z żoną Matyldą Granzow miał syna Ferdynanda (1867–1941), który odziedziczył po nim fach i księgarnię. Był ponadto pisarzem, zajmował się historią literatury polskiej oraz życiem i twórczością Fryderyka Chopina. Ożenił się z Zofią, córką Salomona Lewenthala. Ferdynand Wilhelm zmarł 26 listopada 1900 r. na skutek choroby serca. Został pochowany na Powązkach.

[Na podstawie: biogram autorstwa Feliksa Pieczątkowskiego, Polski Słownik Biograficzny]