Jan Wincenty Bandtkie

 

(1783–1846), historyk prawa.

Urodził się 14 lipca w Lublinie. Jego ojciec, Jan Samuel, był wyznania ewangelicko-augsburskiego i pochodził z zasiedziałej niemieckiej rodziny ze Szlichtyngowej pod Wschową. Matka, Anna Maria z Noacków, była lublinianką. Początkowo uczył się w niemiecko-polskim gimnazjum w Lublinie, skąd został przeniesiony do wrocławskiego gimnazjum św. Elżbiety, gdzie uczęszczał również jego starszy brat Jerzy Samuel. Studia prawnicze odbył w Halle. Przez dwa lata trudnił się tam także nauczaniem języka polskiego. W 1806 r. przybył do Warszawy i został referendariuszem przy regencji warszawskiej. W latach 1815–1843 pełnił funkcję asesora przy sądzie apelacyjnym. W tym okresie, dzięki staraniom Uniwersytetu Warszawskiego, dostał szlachectwo dziedziczne z przydomkiem Stężyński (1819). Otrzymał nominację na radcę stanu i członka Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Jednocześnie z karierą urzędniczą rozwijał działalność akademicką i naukową. Od 1808 r. wykładał prawo rzymskie i prawo polskie – najpierw w Szkole Prawa i Administracji, następnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie do 1831 r. sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawnego. W 1811 r. został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, później też korespondentem Krakowskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem honorowym Uniwersytetu Wileńskiego. Wydał w polskim przekładzie Kronikę Galla (1824) i Momentum Ostroroga (1831). Większość jego prac dotyczyła historii prawa (w szczególności prawa polskiego – najważniejsze to Ius Polonicum, 1831, oraz wydane pośmiertnie Historia prawa polskiego i Polskie prawo prywatne). Ponadto wraz z bratem Jerzym Samuelem ułożył słownik kieszonkowy francusko-polski i polsko-niemiecki. Zmarł 7 lutego 1846 r.

[Na podstawie: biogram autorstwa Stanisława Kutrzeby Polski Słownik Biograficzny; Krzysztof Pol, Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński, „Rzeczpospolita” z 26 X 1999 r., Prawo co dnia, s. C3, Leksykon prawników polskich, URL:http://archiwum.rp.pl/artykul/248285_Jan_Wincenty_Bandtkie-Stezynski.html?genHash=true, 18.05.2011]