Józef Grzegorz Karol Lessel

 

(1802–1844), architekt.
Urodził się 6 października. Jego ojciec, Fryderyk Albert, też był architektem. Rodzina Lesslów wywodziła się z Saksonii. Dziad, Albert Jerzy, cukiernik drezdeński, w młodości przeniósł się do Warszawy, gdzie założył własną cukiernię. Józef Grzegorz początkowo uczył się zawodu u ojca. W roku 1823 został aplikantem przy Adolfie Schuchu. W latach 1824–1829 odbył podróż do Paryża i Anglii. W 1830 r. objął stanowisko budowniczego miasta Warszawy (podobnie jak jego ojciec 17 lat wcześniej). Walczył w powstaniu listopadowym jako kapitan Gwardii Narodowej. Najważniejsze jego realizacje architektoniczne to: Sala Ochrony przy Nowym Świecie, fabryka Mintera, bożnica na Pradze, areszt przy Daniłowiczowskiej. Był także aktywnym działaczem społecznym. W 1834 r. poślubił Emmę Johannę Katarzynę Brandt. Drugi raz ożenił się z Wandą Heleną Helbich, z którą miał syna Stanisława Fryderyka Adama. Zmarł 2 września 1844 r., został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

[Na podstawie: Stanisław Szenic, Cmentarz Powązkowski 1790–1850. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1979]