Rossmann Henryk Wilhelm

 

(1787-1850) - pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik powstania listopadowego, profesor Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej.

Urodził się 18 lipca 1787 r. w Köstritz. Był synem Jana Krzysztofa (1753-1812) urzędnika dworskiego króla saskiego oraz księcia warszawskiego Fryderyka Augusta I i Marii Heleny z Kehrerów (1760-1826), bratem Fryderyka (1796-1873). Jan Krzysztof przybył do Polski z Saksonii ok. 1807 r.

Po ukończeniu studiów w berlińskiej szkoły budownictwa, w 1808 r. jako rysownik wstąpił do korpusu inżynierów armii francuskiej. Uczestniczył w kampanii austriackiej 1809 r., m.in. w bitwie pod Wagram. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie wstąpił do korpusu inżynierów armii Księstwa Warszawskiego. W 1912 r. uczestniczył w wyprawie Napoleona na Moskwę. Walczył pod Smoleńskiem, Możajskiem i nad Berezyną. W latach 1814-15 brał udział w kampaniach na terenie Francji i Niemiec. Odznaczony został wówczas Krzyżem Legii Honorowej.

W 1814 r. powrócił do Warszawy, w roku następnym wstąpił do armii Królestwa Polskiego w stopniu kapitana. W 1820 r. objął obowiązki wykładowcy architektury w Wojskowej Szkole Aplikacyjnej. Pracował przy budowie kanału Augustowskiego i przy obwałowaniu brzegów Wisły między Wilanowem, a Górą Kalwarią. Uczestniczył w powstaniu listopadowym jako komendant twierdzy Zamość. Po upadku powstania złożył przysięgę homagialną, ale też zakończył karierę wojskową.  Zajął się gospodarowaniem majątku Bielawa w pow. warszawskim, który zakupił od rodziny Braeunigów. Nabył także majątek Jeziornę Królewską k. Warszawy. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego powiatu warszawskiego i opiekunem zakładów dobroczynnych w tym okręgu. Z Emilią Henriettą Schmid (1797-1847) miał ośmioro dzieci. Zmarł 22 czerwca 1850 r. i został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

[Na podstawie: hasło Zbigniewa Zacharewicza w Polskim Słowniku Biograficznym, Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Warszawa 1989 oraz Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, Warszawa 1932.]