Wernic

 

Około 1784 r. z Berlina do Warszawy przybył „mistrz kunsztu iglarskiego” Johann Samuel Wernitz (1754–1830) wraz z żoną Anną Marią Elizabett. Mieli dziewięcioro dzieci, z których najstarszy syn Christian (1784–1841) poszedł w ślady ojca i również został iglarzem.

 

Kształcił się w wielu europejskich krajach, a swoje wojaże opisał w pamiętniku. Jego młodszy brat, Wilhelm Jan (1786–1841), wybrał zawód tokarza i założył w 1817 r. największą w Warszawie wytwórnię instrumentów muzycznych dla orkiestr wojskowych, teatralnych, kościelnych i amatorów. Po śmierci Wilhelma Jana firmę prowadziła jego żona Emilia, a następnie jej syn Jan Adolf Wernitz (1830–1903). Wyroby firmy były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych wystawach. W 1889 r. wytwórnię przejął Kruszewski. W 1862 r. Jan Adolf Wernitz spolszczył pisownię nazwiska na Wernic. Popierał powstanie styczniowe, za co był aresztowany i ukarany grzywną. Pierwszym, który „zdradził” rzemieślniczą profesję rodziny, był brat Jana Adolfa – Henryk (1829–1905), pedagog i pisarz. Najmłodszy syn Jana Adolfa – Leon Marek Wernic (1870–1953), był lekarzem, dermatologiem i wenerologiem. Jako ordynator szpitala św. Łazarza w Warszawie był również prezesem m.in. Towarzystwa Walki z Chorobami Wenerycznymi. Napisał wiele prac z dziedziny higieny szkolnej, chorób skóry i wenerycznych. Jego syn Leon Leszek (1897–1969) od młodych lat działał w skautingu, w 1915 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, a od grudnia 1918 r. walczył w szeregach Legionów Polskich w Galicji Wschodniej z Ukraińcami oraz brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Po tej wojnie wybrał karierę zawodowego wojskowego. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział w obronie Warszawy, dostał się do niemieckiej niewoli, wrócił do Polski w lutym 1946 r. Jego syn Zbigniew (1925–1944) był w czasie okupacji żołnierzem 7 pułku piechoty AK „Madagaskar - Garłuch”, aresztowany w czerwcu 1944 r., został rozstrzelany przez Niemców w ruinach getta 21 lipca 1944 r. Drugi syn, Andrzej Wernic (ur. 1930), historyk i dziennikarz, przeżył wojnę, mieszka w Warszawie, ma synów Cezarego i Marka oraz córkę Joannę Wernic-Makowską. Drugi syn Leona Marka – Wiesław (1906–1986), dziennikarz i pisarz, żołnierz AK i uczestnik powstania warszawskiego, jest m.in. autorem dwudziestu nadal popularnych książek dla młodzieży o Dzikim Zachodzie, z których kilka przetłumaczono na język niemiecki i wydano w NRD. Jego syn Dominik i wnuki, Robert i Artur, mieszkają w Kanadzie. (AW)
 

 

Pamiętnik Christiana Wernitza, strona tytułowa oraz notatka o datach urodzin i śmierci dzieci Wernitzów. Ze zbiorów Jerzego Reinstaina...

 

Pamiętnik Christiana Wernitza, strona tytułowa oraz notatka o datach urodzin i śmierci dzieci Wernitzów. Ze zbiorów Jerzego Reinstaina...

 

Pamiętnik Christiana Wernitza, strona tytułowa oraz notatka o datach urodzin i śmierci dzieci Wernitzów. Ze zbiorów Jerzego Reinstaina...

 

Paszport w języku niemieckim i francuskim, 1. połowa XIX w. JR

 

Paszport w języku niemieckim i francuskim, 1. połowa XIX w. JR

 

Henryk Wernic, pedagog, pisarz, publicysta i tłumacz, autor wielu książek z zakresu pedagogiki oraz przekładów z angielskiego. AW

 

Leon Marek Wernic. AW

 

Halina z Przedrzymirskich. AW

 

Zofia Chodkowska-Wernic (1900–1981), żona Leona Leszka, doktor medycyny, pediatra, całe zawodowe życie poświęciła leczeniu dzieci, m.in. jako...

 

Leon Leszek Wernic. AW

 

Karta ewidencyjna ze zdjęciami Leona Leszka Wernica, który po kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 r trafił do obozu jenieckiego dla oficerów...

 

Andrzej Wernic, 1943. AW

 

Zbyszek Wernic. AW

 

Rok 1940, tajne komplety Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w mieszkaniu Werniców przy Podwalu 4. Od lewej: Adam Drzewoski, Leszek Oziębło,...

 

W mieszkaniu Werniców odbywały się zajęcia tajnej podchorążówki i konspiracyjne spotkania. Na zdjęciu: Zbigniew Wernic i NN przy mapie...

 

Kartka z pamiętnika Zbyszka Wernica „Cezara”, pisanego od stycznia do czerwca 1944 r. Pamiętnik ten ma niezwykłą historię. W nocy 27...