CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI

 

Ul. Młynarska 54/56/58

 

 

Jedna z najważniejszych warszawskich nekropolii, założona w 1792 r. Projekt rozplanowania cmentarza przypisuje się Szymonowi Bogumiłowi Zugowi. Cmentarz kilkakrotnie zmieniał granice oraz ulegał poważnym zniszczeniom, w trakcie: insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, we wrześniu 1939 r. i w okresie powstania warszawskiego. Spoczywa tu ok. 100 tys. zmarłych, wśród nich osoby mające korzenie niemieckie, m.in. z rodzin: Andersów, Burschów, Dangelów, Deybelów, Gebethnerów, Gloehów, Haberbuschów, Hennebergów, Heurichów, Kerntopów, Klawów, Kolbergów, Kuhnków, Malczów, Meissnerów, Minterów, Orthweinów, Palów, Pfeifferów, Schielów, Scholtzów, Schuchów, Spiessów, Strausów, Szlenkierów, Temlerów, Ulrichów, Wedlów, Wernerów, Werniców, czy Wolffów. Do najcenniejszych kaplic grobowych należą: monumentalna kaplica Halpertów (pełniąca również funkcję kaplicy pogrzebowej gminy), grobowiec Dϋckertów (w stylu świątyni doryckiej) oraz neogotycki żeliwny grobowiec Braeunigów. Od niemal 30 lat na terenie nekropolii działa Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego, którego staraniem odrestaurowano ponad 280 obiektów.

 

GALERIA

 

Mauzoleum rodziny Braeunigów 

 

Grób rodziny Emila Wedla

 

Grób rodziny Ludwika Andersa

 

Grób rodziny Spiessów

 

Grób Samuela Fryderyka Wernera

 

Grób rodziny Roberta Wolffa

 

Grób Karola Filipa Malcza

 

Grób Rodziny Karola Temlera

 

Grób Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego

 

Grób Franciszka Ferdynanda Wernera

 

Grób Felixa Gebethnera

 

Grób rodziny Juliana Henneberga

 

Grób rodziny Klawów

 

Grób rodziny Krystiana Ulricha

 

Grób rodziny Konstantego Schiele

 

Grób Szymona Bogumiła Zuga

 

Grób rodziny Schweitzerów

 

Mauzoleum rodziny Hermana Junga