DOM POD ORŁAMI

 

Ul. Jasna 1

 

 

Gmach Banku Towarzystw Spółdzielczych, zwany Domem pod Orłami, został wybudowany w latach 1912-1917 według projektu Jana Heuricha młodszego. Jest uznawany za najwybitniejsze dzieło polskiej architektury wczesnomodernistycznej i jedną z najlepszych realizacji tego okresu w Europie. Swą nazwę bierze od pełnych ekspresji rzeźb orłów, dłuta Zygmunta Otto, które wieńczą narożne wieże gmachu. Zniszczony w okresie powstania warszawskiego w 1944 r. budynek został odbudowany według projektu Barbary Brukalskiej, która wprowadziła kilka zmian w stosunku do pierwowzoru. Dziś w gmachu mieszczą się m.in.: Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce.

 

GALERIA

 

Dom pod Orłami - widok ogólny

 

Dom pod Orłami - dekoracyjna miedziana płyta wypełniająca płyciny