KAMIENICA FIRMY "BRACIA HOSER"

 

Al. Jerozolimskie 51

 

Eklektyczna kamienica zbudowana w latach 1904-1905 na potrzeby spółki „Bracia Hoser”. Zakład Ogrodniczy „Bracia Hoser” był jedną z największych warszawskich firm ogrodniczych. Specjalizował się w hodowli drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych. Firmę założył około 1850 roku Piotr Hoser, główny ogrodnik Ogrodu Saskiego. Jego wspólnikami byli dwaj młodsi bracia: Paweł i Wincenty. Trzej bracia przybyli do Warszawy z Czech, jednak gniazdem rodowym Hoserów był Augsburg, gdzie Hoserowie należeli do miejskiego patrycjatu już w XV wieku.

 

Budynek stanął na gruntach zakładu ogrodniczego. W kamienicy znajdowały się: biura firmy oraz sklep z nasionami. Autorstwo projektu budynku przypisuje się Pawłowi Hoserowi, synowi Piotra Hosera, założyciela rodzinnej spółki. Front budynku jest utrzymany w stylu neobarokowym, a detal architektoniczny nosi cechy secesyjne. Elegancka kamienica posiada liczne zdobienia nawiązujące do tematyki florystycznej - m.in. kartusz z owocami i narzędziami ogrodniczymi nad bramą, metalowe kwiaty oplatające poręcz schodów, posadzki z motywami kwiatowymi, secesyjny witraż ze słonecznikami itd. Elewację frontową pokrywa charakterystyczne boniowanie, całość wieńczy umieszczony w dachu hełm. W oficynie podwórka mieści się fotoplastikon powstały w  początku XX wieku, jedno z zaledwie kilku czynnych tego typu urządzeń w Europie. Kamienica przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń, w okresie okupacji część mieszkań frontowych zajmowali Niemcy. Po II wojnie światowej rodzinna spółka „Bracia Hoser” została znacjonalizowana przez władze komunistyczne. Do lat 90. XX wieku w kamienicy działał sklep z nasionami.

 

Neobarokowa elewacja frontowa kamienicy d. firmy "Bracia Hoser", Al. Jerozolimskie 51

 

Kartusz nad bramą z motywem konewki, łopatki, grabi i dekoracji roślinnych.

 

Element dekoracyjny sklepienia w bramie kamienicy.

 

Dekoracja nad portalem.

 

Wygląd kamienicy od podwórza.