KAPLICA HALPERTÓW

 

Ul. Młynarska 54/56/58

 

 

Usytuowana w pobliżu ulicy Młynarskiej na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego, ufundowana przez Marię ze Słuckich Halpertową, po śmierci jej męża Salomona. Powstała w 1835 r., jej autorstwo przypisuje się Adolfowi Grzegorzowi Schuchowi. W latach 80. XIX w. została przebudowana przez Jana Heuricha seniora. Niezwykle uroczysta była konsekracja kaplicy. Uświetniła ją kantata Józefa Elsnera skomponowana do słów Henryka Spiessa. Jest prawdopodobnie najwspanialszą spośród wszystkich warszawskich kaplic grobowych, wyróżnia się czystością form antycznych i finezją detalu rzeźbiarskiego. Pełni funkcję kaplicy przedpogrzebowej.

 

KAPLICA HALPERTÓW