LICEUM WARSZAWSKIE – PAŁAC KAZIMIERZOWSKI

 

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

 

Budynek pochodzi z pierwszej połowy XVII w. Był własnością królów Polski: Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Augusta II, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W latach 1817-1831 mieściło się w nim Liceum Warszawskie, szkoła o profilu humanistycznym, założona przez władze pruskie w 1804 r. Znaczny procent wychowanków stanowiła warszawska młodzież pochodzenia niemieckiego, m.in.: Jan Marcin Bansemer, Piotr Jerzy Bansemer, Henryk Adolf Beyer, Karol Beyer, Wilhelm Beyer, Jan Alfons Brandt, Henryk Brühl, Jan Eckelt, Jan Karol Freyer, Ernest Gerhard Geysmer, Jan Gothard Geysmer, Antoni Kolberg, Oskar Kolberg, Wilhelm Kolberg, Jan Fryderyk Wilhelm Malcz, Konstanty Bogumił Malcz, Edward Klopmann, Franciszek Jan Bernard Mile, Karol Juliusz Minter, Jan Jakub Salinger, Feliks Jan Szwarce, Jan Maciej Hipolit Szwarce, Józef Jan Szwarce, Konstanty Edward Szwarce, Jan Krystian Ulrich, Ferdynand Werner. Wykładowcami szkoły byli m.in.: Dawid Chrystian Beicht (profesor historii, geografii i niemieckiego), Jerzy Tetzner (wykładowca niemieckiego i religii ewangelickiej), Zygmunt Vogel (nauczyciel rysunku i malarstwa). Po upadku powstania listopadowego w miejscu Liceum Warszawskiego władze carskie utworzyły I Gimnazjum Gubernialne.