MAJĄTEK GŁOSKÓW

 

Głosków – wieś w powiecie piaseczyńskim. W okresie staropolskim była wsią szlachecką, nosiła nazwę Głoskowo i leżała przy lokalnym szlaku handlowym łączącym Piaseczno z Tarczynem.

 

Od końca XVIII w. majątek Głosków należał do Tomasza Michała Dangla (1742-1808), znanego w Warszawie fabrykanta powozów, a potem do jego potomków aż do 1879 r. W dziejach wsi w sposób szczególny zapisał się Jan Karol Witalis Dangel (1832-1863), właściciel Głoskowa w latach 1856-1863, który w testamencie dorobek swojego życia (78 tys. złotych) przeznaczył na cele dobroczynne dzieląc je m.in. między włościan z Głoskowa (z przeznaczeniem na pożyczki, zapomogi i szkołę), piaseczyńskich Żydów oraz warszawskie szpitale. Po śmierci Jana w 1863 r. dobra głoskowskie przejął jego brat, Zygmunt Henryk Wincenty (1836-1906), który utworzył w Głoskowie wzorcowe gospodarstwo rolne z dużą owczarnią.

 

W latach 20. XX w. majątek należał do Henryka Wilhelma Kolberga h. Kołobrzeg (1861-1935) – inżyniera górniczego, założyciela i współwłaściciela Fabryki Aparatów Optycznych i Precyzyjnych „H. Kolberg i Ska”, bratanka słynnego polskiego etnografa Oskara.

 

Do dziś z dawnego majątku zachował się pochodzący z końca XIX w. parterowy, murowany dworek i kilka budynków gospodarczych. Rodziny Danglów i Kolbergów pochodziły z Meklemburgii.

 

Posesję wokół dworku porastają wysokie pokrzywy (stan 2017 r.).

 

Ściana szczytowa dworku w Głoskowie.

 

XIX w. dworek w Głoskowie.

 

Staw.

 

Budynek gospodarczy zwany "owczarnią".

 

Jeden z budynków gospodarczych zwany "owczarnią".

 

Jeden z budynków gospodarczych.