August Repphan

 

(1844–1924), właściciel fabryki wyrobów metalowych.
Przyszedł na świat 18 października w Kaliszu. Był synem Fryderyka Augusta, właściciela fabryki sukienniczej, i Emilii z Winklerów. Jego dziad, urodzony w Międzychodzie (Prusy), zachęcony korzystną polityką gospodarczą władz Królestwa Polskiego przeniósł się do Kalisza, gdzie założył zakład sukienniczy. August ukończył miejscową szkołę realną. Studiował na uczelni technicznej w Niemczech. W 1866 r. przystąpił do spółki braci Scholtze prowadzących niewielką odlewnię żeliwa i zakład kotlarski przy ul. Waliców w Warszawie. Spółkę przemianowano na „Scholtze i Repphan”. W 1899 r. po raz kolejny zmieniła nazwę na „Towarzystwo Akcyjne Fabryki Maszyn, Odlewni i Kotlarni August Repphan”, a August został prezesem zarządu. Produkcja obejmowała maszyny parowe, kotły, pompy i inne urządzenia na potrzeby przemysłu i wojska. Przedsiębiorstwo istniało do 1902 r., upadło wskutek kryzysu w przemyśle metalowym. August zmarł w Warszawie 15 stycznia 1924 r. Z żoną Zofią z Fliegnerów (1852–1908) miał syna Karola Aleksandra, studenta politechniki w Zurychu, który zginął tragicznie 26 lipca 1904 r.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989]