Gustaw Adolf Gerlach

 

(1827–1915), przemysłowiec.
Poślubił Ludwikę z Krollów. Początkowo praktykował w fabrykach w Berlinie, Monachium i Lipsku, następnie przyjechał do Warszawy, gdzie przez kilka lat kierował zakładem narzędzi optycznych i matematycznych, należącym do wdowy po Gustawie Grotcie. W 1852 r. nabył tę fabrykę, przemianował na „G. Gerlach” i zajął się produkcją instrumentów geodezyjnych i chirurgicznych. Wkrótce przeniósł zakład z pałacu Krasińskich do pałacu Tarnowskich (obecnie na tym miejscu stoi hotel Bristol). Wychował liczne grono fachowców, pokrywając koszty nauki dzieci swojego personelu. W 1887 r. przekazał zarząd nad firmą synom Emilowi i Gustawowi, trzeci z synów – Ludwik, samodzielnie prowadził gisernię przy ul. Chłodnej 35. Gustaw Adolf zmarł 7 października 1915 r. w Warszawie, został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989; Marek Zybura, Niemcy w Polsce, Wrocław 2001]