Emil Fryderyk Gerlach

 

(1859–1941), przemysłowiec, działacz społeczny.
Urodził się w Warszawie, w rodzinie niemieckiej – był synem przemysłowca Gustawa Adolfa i Ludwiki Kroll. Od 1887 r. z bratem Gustawem prowadził firmę ojca „G. Gerlach”, produkującą instrumenty geodezyjne i chirurgiczne. W 1914 r. został jej współwłaścicielem. Przed wybuchem I wojny światowej firma miała sklepy w Warszawie, Moskwie i Petersburgu. W dwudziestoleciu międzywojennym rozszerzono własny asortyment i przejęto przedstawicielstwo firmy amerykańskiej produkującej maszynę do pisania Underwood. Emil Fryderyk angażował się w działalność dobroczynną. Wspierał walkę z gruźlicą, zorganizował w Rosji Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny. Po powrocie do Warszawy został w 1920 r. prezesem komitetu sanatorium w Rudce i Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego. W 1919 r. odsprzedał fabrykę krewnym i członkom rodziny. Zmarł 24 maja 1941 r. w Warszawie, spoczął na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989; Marek Zybura, Niemcy w Polsce, Wrocław 2001; Tadeusz W. Świątek, Rody starej Warszawy, Warszawa 2000]