Henryk Daniel Schmidt

 

(1809–1843), lekarz.
Urodził się 2 sierpnia we Frankenbergu w Księstwie Heskim. Był synem poborcy generalnego, Jana, oraz Katarzyny Elżbiety z Rieschów. Studia rozpoczął w Getyndze, a skończył w Würzburgu. Podczas powstania listopadowego przybył do Warszawy i wstąpił ochotniczo do wojska polskiego – 11 kwietnia 1831 r. został mianowany lekarzem ordynującym w szpitalu koszar Gwardii Koronnej, a następnie lekarzem sztabowym. Otrzymał Order Virtuti Militari. Po upadku powstania otworzył prywatną praktykę lekarską w Warszawie i zyskał sobie duże uznanie. W 1833 r. poślubił Matyldę Stentzel, córkę Jana, dziedzica dóbr Duchnice w powiecie warszawskim, i Józefy. Ich synem był Bronisław Hugo (zm. 1910), inżynier budowlany. Henryk Daniel zmarł 27 września 1843 r. w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Jego wnukowie Czesław i Kazimierz zginęli w powstaniu warszawskim, pędzeni przed niemieckimi czołgami. Córka Kazimierza walczyła w powstaniu i została zamordowana przez Niemców w szpitalu.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989]