Karol August Freyer

 

(1803–1883), organista, pedagog i kompozytor.
Urodził się 15 grudnia w Muldzie koło Drezna. Edukację muzyczną rozpoczął u miejscowego kantora, następnie wyjechał kształcić się do Drezna. W 1828 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie ukończył studia muzyczne u Józefa Elsnera. Poświęcił się nauczaniu muzyki. Jednym z jego uczniów był Stanisław Moniuszko. W 1831 r. otrzymał posadę kontrabasisty w orkiestrze Teatru Wielkiego. W 1834 r. odbył trzyletnią podróż po miastach niemieckich, gdzie spotkał się z dużym uznaniem jako organista. Po powrocie do Warszawy otrzymał stanowisko organisty w kościele ewangelickim. Jednocześnie kontynuował pracę pedagogiczną. Zmarł u córki w Pilicy 28 maja 1883 r.

[Na podstawie: biogram autorstwa Władysława Hordyńskiego, Polski Słownik Biograficzny]