Karol Fryderyk Dückert

 

(1764–1834), bankier i kupiec.
Urodził się w Dreźnie. W 1801 r. nabył w Warszawie pałac nazywany „Pod Osobami” lub „Pod Czterema Wiatrami” przy ul. Długiej 38/40, należący dawniej do bankiera Piotra Fergussona Teppera (budynek został przebudowany przez saskiego architekta Szymona Bogumiła Zuga). W posiadaniu rodziny Dückertów nieruchomość ta pozostawała przeszło 90 lat. Swoją siedzibę znalazły tam liczne instytucje użyteczności publicznej, m.in. towarzystwo śpiewacze „Harmonia” czy hotel „Drezdeński” (przez jakiś czas mieszkał w nim Romuald Traugutt). W 1832 r. Karol Fryderyk Dückert został dyrektorem Nowej Resursy Kupieckiej, przeniesionej również do pałacu „Pod Czterema Wiatrami”. Sprawował liczne funkcje społeczne, działał w loży masońskiej, udzielał się w parafii ewangelicko-augsburskiej w Warszawie. Zmarł 6 marca 1834 r. , został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Ze związku małżeńskiego z Anną z Ketschonów miał dwóch synów Karola Gustawa (1801–1854), bankiera, i Artura Aleksandra, który odziedziczył pałac przy ul. Długiej.

[Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989]