Karol Henryk Meylert

 

(1819 – 1888) – kupiec.

 

Był synem Karola Ludwika Meylerta (1775 – 1844), majstra rymarskiego, który pod koniec XVIII w. przybył do Polski, bratem zaś Jana Wilhelma (1810-1862), platernika i wspólnika Wincentego Konstantego Norblina (1805-1872).

 

Karol Henryk był zamożnym kupcem, właścicielem składu sukna przy ul. Senatorskiej w Warszawie i majątku Cisie w okolicach Garwolina. Był jednym z darczyńców, którzy przekazali Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych słynny obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Nie miał dzieci, jego majątek został zapisany pracownikom firmy oraz na cele dobroczynne.

 

[Na podstawie: Joanna Kiwilszo, Historie praskich rodów - Rodzina Majlertów, www.ngp.pl]