Teofil Florian Fukier

 

(1816–1891), kupiec warszawski.
Urodził się 28 grudnia w Warszawie. Był synem Floriana i Ewy Zuzanny Neyman. Początkowo uczył się w szkole oo. pijarów, później w Wyższym Instytucie Handlowym w Saksonii. Po śmierci ojca objął kierownictwo firmy. Niedługo potem ożenił się z Heleną Janicką, córką profesora Szkoły Politechnicznej w Warszawie. Podobnie jak ojciec, cieszył się dużym uznaniem i piastował liczne urzędy. Był bibliofilem i miłośnikiem muzyki. Brał udział w powstaniu styczniowym. Zmarł 26 czerwca 1891 r.

[Na podstawie: biogram autorstwa Zbigniewa Wójcika, Polski Słownik Biograficzny; Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1, Warszawa 1932]