Henneberg

 

Pochodzą z Prus. Przybyli do Polski w połowie XVIII w. Stanisław Łoza w dziele Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach (Warszawa 1932) jako pierwszego odnotowuje Jana Fryderyka Henneberga (1768–1819), urodzonego w Berlinie późniejszego właściciela majątków Strzyżew i Szczytno w powiecie sochaczewskim. Jego synem był Karol August (1808–1864), uczestnik powstania listopadowego. W 1857 r. Juliusz (1835–1907) i Wilhelm (1844–1917) Hennebergowie, synowie Karola Augusta, w spółce z Michałem Czajkowskim założyli wytwórnię platerów przy ul. Ceglanej 7. W 1862 r. fabrykę przeniesiono na ul. Wolską 17. Od 1894 r. zakład przekształcono w spółkę finansowo-komandytową „Bracia Henneberg” – Fabryka Platerów. Firma posiadała liczne sklepy fabryczne w Warszawie, a także w Moskwie, Petersburgu, Tbilisi i Irkucku. W 1938 r. zatrudniała 160 robotników, przetrwała do 1944 r. Znacjonalizowana po wojnie i połączona z pokrewną firmą Józefa Frageta, rozpoczęła działalność pod nazwą Warszawska Fabryka Platerów HEFRA, dziś spółka akcyjna. Istniała jeszcze jedna firma Hennebergów – mleczarnia przy ul. Koszykowej, założona w 1876 r. przez Karola Jana Henneberga (1834–1906), syna Karola Augusta. Do największych osiągnięć tej firmy należy uruchomienie na skalę przemysłową produkcji mleka sproszkowanego dla niemowląt – Albuminozy Henneberga. Karol Jan Henneberg wprowadził także stałą dostawę mleka do domu konsumenta, obejmując tą usługą całą Warszawę. Otworzył również sieć fabrycznych sklepów-pijalni mleka, zwanych Mleczarniami Henneberga. Interes po ojcu przejął najmłodszy syn, Adolf Romuald (1874–1937), który w 1909 r. sprzedał zakład jego dyrektorowi Romanowi Rekiertowi i ziemianinowi Henrykowi Koźmińskiemu. Najmłodszy syn Adolfa Romualda, Zdzisław Karol Henneberg (1911–1941), był dowódcą słynnego Dywizjonu 303, uczestniczył w Bitwie o Anglię, poległ podczas lotu bojowego nad Francją. Najstarszy syn Adolfa Romualda, Wacław Adolf (1902–1964), agronom, zmarł w Warszawie. Zabudowania mleczarni Hennebergów zachowały się w podwórzu kamienicy przy ul. Koszykowej 25. (TWŚ)

 

Wilhelm Edward Henneberg. TWŚ

 

Budynki fabryki platerów braci Henneberg przy ul. Wolskiej 17. TWŚ

 

Juliusz Józef Henneberg. TWŚ

 

Sklep z platerami wytwórni przy ul. Trębackiej 1, 1910. TWŚ

 

Kamienica Hennebergów przy ul. Chłodnej 22, 1912. MHW

 

Wizyta płk. Meriana C. Coopera (dowódcy 7. eskadry myśliwskiej w wojnie z bolszewikami) w kwaterze Dywizjonu 303. W pierwszym...