Henryk Klawe

 

(1832–1926), farmaceuta.
Urodził się w Warszawie 23 grudnia. Był synem Henryka i Anny z Gussetów. Rodzina Klawe’ów wywodzi się z Alzacji, była wyznania ewangelicko-augsburskiego. W końcu XVIII w. przybyła na Pomorze Zachodnie (do Bahn, obecnie Banie), a na początku wieku następnego przeniosła się do Warszawy. Henryk junior ukończył szkołę średnią w Siedlcach. W latach 1854–1856 studiował w Warszawskiej Szkole Farmaceutycznej. W 1862 r. założył aptekę przy placu Świętego Aleksandra (obecnie Trzech Krzyży), przy której zorganizował laboratorium produkujące leki na podstawie własnej receptury. W 1875 r. powstała filia apteki na rogu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej. W 1920 r. laboratorium apteczne zostało przeniesione na ul. Karolkową 22 do specjalnie przygotowanych i rozbudowywanych aż do II wojny światowej pomieszczeń fabrycznych. Nowy zakład przyjął nazwę Towarzystwo Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego d. „Magister Klawe” SA i przeszedł pod zarząd syna Henryka, Stanisława Adolfa. Henryk był autorem kilku rozpraw naukowych z zakresu farmakologii. W 1871 r. znalazł się wśród założycieli Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zmarł w Warszawie 24 lutego 1926 r. i został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Z małżeństwa z Emilią Dorotą z Grubertów miał czterech synów: Kazimierza Leopolda (magistra farmacji, zm. 1904), Stefana Karola (inżyniera, zm. 1945), Stanisława Adolfa (doktora farmacji, zm. 1955) i Wacława (inżyniera, zm. 1945).

[Na podstawie: biogram autorstwa Barbary Kuźnickiej, Polski Słownik Biograficzny, Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989; Tadeusz Władysław Świątek, Rody warszawskie, Warszawa 2007]