Piotr Hoser

 

(1818-1904) - warszawski ogrodnik, przedsiębiorca.


Urodził się 17 listopada 1818 r. w niewielkiej miejscowości w Svojek (Czechy, kraj liberecki). Był synem Jana Krzysztofa (1781-1867) i Anny Elżbiety Heime (1797-1834). Ród Hoserów wywodzi się z Augsburga, gdzie od poł. XV wieku należał do patrycjatu miejskiego. Jedna z linii tego rodu osiadła niegdyś w Czechach. Z niej wywodzi się Piotr i jego dwaj bracia, którzy ok. połowy XIX wieku przywędrowali do Warszawy.

Piotr był ogrodnikiem. Miał już za sobą praktykę zawodową, m.in. w Pradze i Wiedniu, kiedy w 1844 r. został sprowadzony do Warszawy by objąć funkcję głównego ogrodnika Ogrodu Saskiego. Dał się poznać jako dobry organizator. Urządził nowo wybudowane szklarnie, rozwinął hodowlę i sprzedaż kwiatów, doprowadził do znacznego powiększenia dochodów ogrodu. Około 1850 roku kupił niewielką działkę przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie rozpoczął własną działalność ogrodniczą. Wkrótce sprowadził do Warszawy młodszych braci, również ogrodników: Pawła (1823-1881) i Wincentego (1831-1907). Tak doszło powstania Zakładu Ogrodniczego „Bracia Hoser”, jednej z największych firm ogrodniczych w historii Warszawy. Znana była przede wszystkim z hodowli drzew i krzewów owocowych oraz drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych. Działała do 1958 r., kiedy to została znacjonalizowana przez władze komunistyczne.

Piotr Hoser był także promotorem edukacji ogrodniczej. Jednym z głównych założycieli Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, jego wiceprezesem i autorem licznych artykułów w czasopiśmie „Ogrodnik Polski”. Wspólnie z bratem Wincentym wydał Katalog roślin hodowlanych. Wykształcił wielu ogrodników. Z żoną Emilią Böhme (1827-1888) miał dziewięcioro dzieci, m.in. Piotra Ferdynanda (1857-1939) wybitnego pomologa i przedsiębiorcę ogrodniczego. Zmarł 27.01.1904 w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

 

Na podstawie: Monika Hoser, Historia rodziny Hoserów na ziemiach polskich [w:] Zeszyty Wolskie Nr 5; Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, Warszawa 1932; wikipedia.pl; hoser.pl. Portret ze strony commons.wikimedia.org w domenie publicznej.