Oznaczenia skrótów

 

Spis zastosowanych skrótów

 
1. Autorzy biogramów i opisów
 
AW – Andrzej Wernic
 
DJ – Danuta Jackiewicz
 
HSch – Halina Schweitzer
 
JB – Jan Boerner
 
JP – Jolanta Pawlik 
 
KW – Krzysztof Wittels
 
MJ – Maria Jarecka
 
MK – Monika Kuhnke
 
MKuch – Maciej Kucharski
 
PK – Paweł Kerntopf
 
PW – Piotr Weigle
 
SG – Stanisław Gebethner
 
SSz – Stanisław Szlenkier
 
TM – Tomasz Markiewicz
 
TWŚ – Tadeusz W. Świątek
 
WS – Witold Straus
 
 
2. Materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów
 
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 
APAN – Archiwum Polskiej Akademii Nauk
 
APE-A –- Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie
 
APW – Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
 
BN – Biblioteka Narodowa
 
BPW – Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
 
BUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 
IS PAN – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 
MHW – Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
 
MHW-MF – Muzeum Farmacji, oddział MHW
 
MHW-MW – Muzeum Woli, oddział MHW
 
MNW – Muzeum Narodowe w Warszawie
 
MSiT – Muzeum Sportu i Turystyki
 
MWKZ – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 
MWP – Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 
NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe
 
PAP – Polska Agencja Prasowa
 
ASch – Andrzej Schweitzer
 
AW – Andrzej Wernic
 
BCh – Barbara Chudzikiewicz
 
BP-K – Barbara Pfeiffer-Kadlewicz
 
EJ-L – Elżbieta Jasińska-Libera
 
JB – Jan Boerner
 
JP – Jolanta Pawlik 
 
JR – Jerzy Reinstein
 
JSA – Julitta z Schielów Azembska
 
MJ – Maria Jarecka
 
MK – Marcin Kuhnke
 
MK-M – Maria Klawe-Mazurowa
 
MKuch – Maciej Kucharski
 
PK – Paweł Kerntopf
 
PW – Piotr Weigle
 
SG – Stanisław Gebethner
 
SSz – Stanisław Szlenkier
 
TWŚ – Tadeusz W. Świątek
 
WS – Witold Straus
 
ZSch – Zbiory Schuchów
 
ZW – Zbiory Wernerów