Strona internetowa

 

Strona internetowa www.polacyzwyboru.pl ma na celu upowszechnienie powstałych w trakcie tworzenia wystawy „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX w.”  opracowań i zebranego wówczas materiału. Strona internetowa ma także tę zaletę, że daje możliwość swobodnego poszerzania bazy materiałowo-historycznej.

 

Autorzy wystawy i publikacji otrzymywali sugestie włączenia opracowań i materiałów dotyczących kolejnych rodów i postaci. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Liczymy na współpracę i zaangażowanie ze strony przedstawicieli kolejnych rodzin niemieckiego pochodzenia, a także historyków zajmujących się tą tematyką. Zapraszamy do kontaktu z nami!


Strona internetowa www.polacyzwyboru.pl to projekt własny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.